False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

VGC får 378.000 kr. retur fra SKAT

Torsdag 18. november 2021

”Klubben har i år modtaget 377.979 kr. i momsrefusion. Det er 100.000 mere end sidste år, og det hidtil største beløb, vi har fået. Derfor skal der lyde en stor ”tak for donationerne” til de 100 medlemmer, der har givet klubben en donation på hver 200 kr.” udtaler formanden for Vejle Golf Club, Claus Svold. ”Vi kan kun søge om momsrefusionen, når vi har de 100 donationer af 200 kr., så vi er meget taknemmelige for, at vi siden 2017 hvert år har kunnet finde 100 medlemmer, der har villet bidrage. Og tallene viser jo også, at det lønner sig. Hver 200 kr. seddel fra et medlem har i år givet klubben næsten 3.800 kr. oven i”

Klubben ved aldrig, hvor stor refusionen bliver, da den ikke kun afhænger af vores egen moms, men i høj grad af, hvor mange andre foreninger mm, der også søger puljen til delvis momsrefusion. Det betyder også, at klubben ikke på forhånd disponerer pengene, men år for år er beløbene investeret. Det har været forbedringer af banen, og sidste år i vores indendørs træningsanlæg.

Hvad bruges pengene til denne gang?
Vejle Golf Club har gang i to aktuelle anlægsopgaver, nemlig overdækning af flere udslagssteder på Driving Rangen og forbedring af greenkeepernes arbejdsforhold med opførelsen af en ”varm hal”. Projekterne har noget egenfinansiering fra klubben ud over lån, ligesom der pt er høje priser i markedet. De returnerede momspenge vil derfor i første omgang give robusthed i forhold til de projekter.

”Det er projekter, vi allerede har besluttet at gennemføre, som vi skal have sikkert i hus. Generelt er det klart, at ekstra beløb i den størrelsesorden giver os muligheder for investeringer og fremdrift i klubbens udvikling. Vi er derfor utroligt glade for donationerne og dermed at få momspengene retur”, understreger Claus Svold.

Medlemmerne af Vejle Golf Club kan forvente igen i næste sæson at blive opfordret til at donere et beløb, så vi igen kan søge momsrefusion.
Reglerne kræver at 100 personer støtter klubben med en gave på minimum 200 kroner. Af det donerede beløb kan gavegiveren få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.