TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Vi mangler ganske få donationer for at være i mål...

Mandag 30. oktober 2023

Momsrefusionsordningen har været god for Vejle Golf Clubs økonomi – og vi håber – med din hjælp – fortsat at kunne drage fordel af ordningen.
Hver sæson siden 2017 har mindst 100 af klubbens medlemmer bidraget med kr. 200,-, hvilket er forudsætningen for, at klubben kan sende en ansøgning til SKAT om at få refunderet nogle af de momspenge, som er indbetalt i løbet af regnskabsåret.

Kommer medlemmerne til gode
”Vi er jo ikke garanteret en bestemt sum penge, og derfor indregner vi heller ikke noget beløb i vores budget. Men vi har siden ordningen startede i 2017 modtaget et beløb på mere end 200.000 kroner hvert år, og det har selvfølgelig en betydning, fordi vi kan iværksætte forskellige projekter i det følgende regnskabsår”, fortæller Claus Svold, der er formand for Vejle Golf Club.
”Ifølge vores revisor skulle vi også i 2023 kunne få mere end 200.000 kroner retur, hvis vi finder de 100 gavegivere. Bestyrelsen håber, at der blandt klubbens medlemmer fortsat er nok, der vil støtte klubbens bestræbelser og indbetale beløbet.

I denne omgang vil pengene komme medlemmerne til gode i form af forbedringer på baneanlægget og større projekter, som f.eks. den kommende overdækning af udslagssteder på driving rangen.

Det formelle
Forudsætningen er altså, at klubben igen i år finder mere end 100 gavegivere.

For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,-. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:
    • Mobile Pay på 512005
         - oplys dit medlemsnr. som reference
    • Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 9347 konto 4569774662 SparNord
         - oplys dit medlemsnr. som reference