TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

VGC får 280.000 kr. i momsrefusion

Tirsdag 22. november 2022

”Klubben har i år modtaget 280.217 kr. i momsrefusion. Det er 100.000 mindre end sidste år. Hovedforklaringen på faldet er primært at aktivitetsniveauet under corona nedlukningerne var markant lavere i mange idrætsforeninger og derfor blev der søgt om meget mindre refusioner fra den samlede pulje. Det gav større udbetalinger til f.eks. golfklubber, som var mindre berørt af nedlukningerne” udtaler formanden for Vejle Golf Club, Claus Svold. ”Heldigvis er corona nedlukninger igen historie og foreningsdanmark har igen fundet sit normale aktivitetsniveau.”

En stor ”tak for donationerne” til de 100 medlemmer, der har givet klubben en donation på hver 200 kr.” fortsætter formanden for Vejle Golf Club, Claus Svold. ”Vi kan kun søge om momsrefusionen, når vi har de 100 donationer af 200 kr., så vi er meget taknemmelige for, at vi siden 2017 hvert år har kunnet finde 100 medlemmer, der har villet bidrage. Og tallene viser jo også, at det lønner sig. Hver 200 kr. seddel fra et medlem har i år givet klubben ca. 2.800 kr. oven i”

Hvad bruges pengene til denne gang?
Klubben ved aldrig, hvor stor refusionen bliver, da den ikke kun afhænger af vores egen moms, men i høj grad af, hvor mange andre foreninger m.m., der også søger puljen til delvis momsrefusion. Beløbet vil blive anvendt til dækning af den nødvendige egen finansiering i forbindelse med overdækning af flere udslagssteder på Driving Rangen og forbedring af greenkeepernes arbejdsforhold med opførelsen af en ”varm hal”.

Medlemmerne af Vejle Golf Club kan forvente igen i næste sæson at blive opfordret til at donere et beløb, så vi igen kan søge momsrefusion.
Reglerne kræver at 100 personer støtter klubben med en gave på minimum 200 kroner. Af det donerede beløb kan gavegiveren få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.