False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Nye store investeringer i klubben

Onsdag 24. marts 2021

Bestyrelsen er klar med forslag om millioninvesteringer i rangen, greenkeepergård og korthulsbanen. Bestyrelsen har gennem de sidste par år arbejdet med tre store investeringsprojekter, og er nu klar til at tage næste skridt i form af godkendelse på generalforsamling og sikring af låneoptagelse

Bestyrelsen har de sidste par år arbejdet med tre nye investeringsprojekter og har nu godkendt de endelige oplæg og rammer. Processen herfra vil være at sikre finansieringsmuligheder og godkendelse hos medlemmerne på generalforsamlingen af projekterne og låneoptagelsen.

Der er tale om tre projekter af forskellig karakter til i alt 4,9 mio. kr., som Bestyrelsen har samlet i én buket, bl.a. for at sikre en samlet lånefinansiering. Projekterne forudsætter nemlig optagelse af realkreditlån på 3,9 mio. kr., som kun kan optages, hvis der kan opnås en kommunal lånegaranti. Den resterende mio. kr. finansieres direkte af klubben kontant eller gennem eget arbejde i projekterne.

De tre projekter vil være velkendt for en del, da arbejdet med dem er præsenteret på de årlige informationsmøder og på seneste generalforsamling. Projekterne er:

Varm hal til vinterarbejde (1,0 mio. kr.)

Vinterhalvåret byder på rigtig meget indendørs arbejde for vores greenkeepere og ikke mindst vores mekaniker, der giver hele maskinparken den helt store tur om vinteren. I øjeblikket kan vi kun tilbyde klubbens medarbejdere, at det sker i en kold hal, hvilket ikke er et tilfredsstillende arbejdsmiljø. Projektet indebærer derfor, at mellembygningen i greenkeepergården rives ned, og der i stedet etableres en varm hal.

Delvis overdækning af driving rangen mm (1,4 mio. kr.)

Bestyrelsen ønsker at forbedre vores træningsmuligheder ud over indkøbet af de to simulatorer. Som bekendt har vi pt kun 4 overdækkede udslagspladser og en begrænset periode, der samles bolde, bl.a. fordi rangen er våd.

Projektet går ud på at etablere overdækning af udslagspladserne fra nuværende bygning til boldmaskinen. Herved kommer der 11 yderligere overdækkede udslagspladser. Samtidig opgraderes den nuværende bygning, og der sikres et samlet udtryk, bl.a. ved at både eksisterende bygning og den nye overdækning får sedumtag, som vi kender det fra pavillonen på terrassen. Dermed får vi også et samlet udtryk, der passer bedre ind i skovbilledet. Videre kommer der ny flisebelægning på hele rangen, ligesom den drænes og indkøbes nye og mere spændende targets at slå efter.

Målet er at tilbyde bedre træningsforhold på rangen og herunder at udvide sæsonen for dens anvendelse og gøre brugen mindre afhængig af vejrlig.

Udvidelse af korthulsbanen, så den kan godkendes som golfbane og rates (2,5 mio. kr.)

Visionen for dette projekt er at skabe et nyt golftilbud til en ny målgruppe – og samtidig give alle andre en mere attraktiv 4. sløjfe, der er godkendt af DGU som golfbane og dermed rated. Det vil være til glæde for alle medlemmer, ikke mindst når der er pres på banen og i vintersæsonen.

Med DGU-godkendelse og rating, vil vi kunne tilbyde et medlemskab knyttet til den nye interimsbane med alle de kendte muligheder og rettigheder:  DGU kort (F), handicap, handicapregulering, muligheder for at købe green fee på vores store bane og alle andre steder.

Bestyrelsen vurderer – også ud fra andre klubbers erfaring – at der vil være så stor interesse for et sådan ”mindre” og naturligvis billigere golfmedlemskab, at det kan finansiere hele investeringen. Det kan være interesserede, der synes at den store bane er en vel stor mundfuld i hverdagen p.g.a. af f.eks. alder eller funktionsnedsættelser. Det kan være travle børnefamilier. Det kan være begyndere, der efter at have fået golfkørekortet gerne vil have et år mere på den mindre krævende bane, før de kaster sig ud i den store, og det kan være folk, der bare gerne vil spille lidt – og til en lavere pris - og samtidig have muligheden for et besøg på stor bane i ny og næ. 

For at blive DGU-godkendt bane skal vores nuværende korthulsbane udvides og forbedres. Den skal bl.a. være min. 1375 m (ca. 400 m længere), have min. et par 4 hul på 250 m, have gennemsnitlige greenstørrelse på 250 m2 og have to tee steder. Projektet kan derfor kun gennemføres ved, at der etableres 3-4 nye huller på arealet på den modsatte side af vejen ved korthulsbanen (langs med Parken 2 og op i den lille skov ud mod Andkærvej), og de resterende 5-6 huller på nuværende korthulsbane i ændret forløb.

Projektet kræver derfor en del planlægning, herunder myndighedsgodkendelse i forhold til fredsskov. Bestyrelsens plan er derfor at opdele de tre projekter i 2 faser, hvor målet er at gennemføre de to første projekter med start i år, og herefter tage fat på korthulsbanen, når det formelle grundlag er på plads.

Hvad sker der nu?       

”Det her er et foreløbigt skridt” udtaler klubbens formand, Claus Svold ”Bestyrelsen glæder sig til at kunne forelægge projekterne for medlemmerne på generalforsamlingen, når vi kan holde den. Og der bliver naturligvis ikke sat en spade i jorden, før medlemmernes godkendelse af projekterne, men vi har besluttet at bruge ventetiden aktivt. Vi ansøger derfor allerede nu kommunen om godkendelse af, at der optages pant i jorden og om en decideret lånegaranti. Naturligvis har vi præciseret, at ansøgningen er under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse. Ud over generalforsamlingen er kommunens garanti for lån en afgørende forudsætning for projekterne, da det ikke er muligt for en forening, der bor på lejet grund, at opnå lån i den størrelsesorden uden garantier.”