TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Overdækningen på driving range

Tirsdag 10. oktober 2023

Overdækningen af udslagsstederne på driving range skal hjælpe med til at forlænge sæsonen for de mange medlemmer, som træner regelmæssigt. Det skal også indbyde medlemmer og gæster til at bruge faciliteterne mere og glæde sig over et anlæg, der passer ind i den omgivende, smukke natur.  

Byggeriet sættes i gang fra medio november, og når vi kommer til det tidlige forår 2024 får medlemmerne et effektivt træningsområde, hvor der kan slås bolde størstedelen af året.
Greenkeeperne starter medio november med at fjerne fliser og grave ud, derefter overtager entreprenøren arbejdet med at støbe fundamenter, bygge en åben ramme i stål, hvor man kan se, hvor de ledige pladser er da det let skrående tag giver et flot indkig til udslagspladserne under den grønne sedum tagbelægning. Du kan allerede nu se den type tagbelægning på pavillonen udenfor restauranten.

Det eksisterende hus forstærkes ligeledes, så det får den samme grønne sedumbelægning på taget, og giver en fin indpasning i den eksisterende bevoksning omkring driving range.

Fra næste sæson samles træningsboldene op af en robot, så der altid vil være bolde i automaten, selv på de travle sommerdage. Med den nye boldautomat har vi i 2023 kunnet følge antallet af træningsbolde, som er optalt til næste 1,5 million, og med en forlænget sæson håber vi at kunne tilbyde endnu bedre træningsforhold i Vejle Golf Club.

Vi har ligeledes et andet byggeprojekt, som allerede er startet nu, nemlig opførelsen af en ”varm hal” i greenkeepergården, og fælles for begge projekter er greenkeeperstabens arbejdskraft, som er medvirkende til at holde udgifterne i de to projekter indenfor det budgetterede.

Skitse af overdækningen;