TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Særligt skadeligt affald på banen

Onsdag 28. september 2022

Vi har modtaget en opfordring fra medlem Jørgen Nielsen om at passe bedre på dyr og fugle på vores dejlige anlæg.

"Ved en aftentur på Korthulsbanen torsdag traf jeg på ikke mindre end 3 nikotinposer på selve banen. Nikotinposer kan være dødelige for mindre pattedyr (f. eks harer, pindsvin, egern, dådyr) samt fugle, og har ingen berettigelse på VGC’s anlæg, og jeg håber I vil være med til at gøre opmærksom på problemet og støtte forslag om bekæmpelse af nikotinholdige efterladenskaber på banerne!" opfordrer Jørgen Nielsen klubbens ledelse. Han tilføjer, at teestedsmarkeringerne ikke er askebægre eller affaldsspande, da smådyr og fugle har nem adgang til disse.

Affald hører ikke til
”Vi er naturligvis helt enige med Jørgen Nielsen, og vil opfordre alle, der færdes på Vejle Golf Clubs anlæg til at tage hensyn, ikke efterlade affald og bruge de opstillede affaldsspande. Vi ønsker at holde baner og anlæg pænt og ryddeligt, ikke alene cigaretskod og nikotinposer, men også dåser, plastik og alt muligt andet affald, der heller ikke gavner flora og fauna”, siger Claus Svold, der er formand for Vejle Golf Club.

”Vi har tidligere på sæsonen sendt en målrettet opfordring til rygere på banen om ikke smide skodder, også på grund af brandfare, og den opfordring synes de fleste at have fulgt. Vi håber derfor også, at vi kan få brugerne af nikotinposer og lignende produkter til at tage dem med sig i stedet for at efterlade dem på banen”, siger Claus Svold.

Vejle Golf Club gør en særlig indsats for at fremme forholdene for planter, dyr og insekter på klubbens anlæg. Siden 2013 er der lavet en lang række målrettede tiltag i samarbejde med Vejle Kommune Skov og Natur, Friluftsrådet og Miljøstyrelsen, og klubben arbejder fremadrettet for at fremme leveforhold for bier, insekter, padder og fugle på banen.