False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Status på byggeprojekter

Onsdag 01. september 2021

Vejle Golf Club har i øjeblikket to spændende byggeprojekter i gang, dels en varm hal til greenkeeperne, så de også har ordentlige arbejdsforhold om vinteren og dels overdækning af driving range, så flere kan få glæde af træningsfaciliteterne i en større del af kalenderåret.

Generalforsamlingen gav i juni måned grønt lys til at klubben kan finansierer de to byggeprojekter via kreditforeningslån, og bestyrelsen godkendte på sit seneste møde lånetilbuddet fra Nykredit, der giver klubben 1,9 mio kroner til finansieringen af de to byggerier.

Herefter er der sat gang i arbejdet med at indhente tilbud på de to byggeopgaver og efterfølgende byggetilladelse

Smukt tag på Driving Range
Overdækningen af udslagsmåtterne på driving range skal gå fra den eksisterende bygning og hen til boldmaskinen. Der er udarbejdet tegninger og sendt ansøgning om byggetilladelse. Tagkonstruktionen på den nye og nuværende overdækning ønskes afsluttet med sedumtag, og derfor er der igangsat ingeniørberegninger af tagkonstruktionen på den nuværende bygning for at kontrollerer konstruktionens bæreevne i forhold evt. udskiftning med sedumtag.

Skal tagkonstruktionen på den eksisterende bygning styrkes yderligere, ønsker bestyrelsen et økonomisk overslag, inden der tages endelig beslutning.