TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Udvidelse af garage til klubbens golfcars

Onsdag 03. juli 2024

Bestyrelsen har planer om at udvide garageanlægget til golfcars, og i samme arbejdsgang at lave en afskærmning af det område, som restauranten i den daglige drift anvender til bl.a. grill, affaldscontainer og diverse opbevaring. Det betyder, at folk, der benytter p-pladserne på denne side af klubhuset ikke kan se området bag restauranten, når de går forbi på vejen til klubhuset og golfbanen.

Klubben udvider til efteråret antallet af golfcars, og det kræver en udvidelse af det eksisterende garageanlæg, der er placeret på bagsiden af klubhuset i området mellem parkeringspladsen og Parken 9.

”Efterspørgslen på leje af golfbiler er støt stigende, og for at imødekomme det, har klubben brug for at udvide garagen. I forbindelse med en udbygning skal der også kigges på det eksisterende el-net til opladning, samt det strøm-udtag, som klubben tilbyder til greenfeespillere med autocamper, der i dag er placeret for enden af den eksisterende garage”, fortæller formanden for Vejle Golf Club, Claus Svold.

”I samme arbejdsgang vil vi så også gerne bygge en afskærmning af restaurantens område bag klubhuset, så det ikke ses af de folk, der bruger p-pladserne på denne side af klubhuset. For at spare omkostninger skal projektet gennemføres med arbejdskraften fra greenkeeperne, og det betyder, at projektet først igangsættes, når klippesæsonen går på hæld i efteråret. Dermed er der også tid til at planlægge opgaverne og få alle detaljer på plads, så vi udnytter arbejdskraften bedst muligt”, siger Claus Svold.