TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Ups, du tabte dit affald…

Mandag 28. august 2023

Vi finder affald efterladt andre steder end i de opstillede affaldsstationer, og vi skal derfor anmode om, at golfspillerne ikke efterlader affald i caddyrummene, i halfwayhouse, ved teestederne eller i skovkanten, men i stedet tager det med til de opstillede affaldsspande, som findes ved Halfwayhouse, Klubhuset (i gangen på vejen ud mod p-pladsen), Driving Range og Korthulsbanen.

Her kan du komme af med metal, plast, pap og papir, pantdåser, madaffald og restaffald, og det gælder - fuldstændig ligesom hjemme hos dig selv – at hvis du er i tvivl, så læg affaldet i spanden med restaffald.

Nye regler om øget affaldssortering trådte i kraft pr 1. januar 2023, og de regler, som gælder for alle, betyder, at der er færre affaldsspande ude på golfbanen, til gengæld er der opsat fire rummelige sorteringsstationer ved halfwayhouse, klubhuset, driving range og Korthulsbanen. 

Vi har brug for din aktive hjælp til at få systemet til at virke efter hensigten. For at komme godt ind i vanen foreslår vi, at du (og også din makker!) tager en pose med i bag’en til affaldet undervejs, som så tømmes, når I kommer forbi de opstillede affaldsstationer.

Tusind tak for hjælpen.