TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Vi har plads til flere bier

Torsdag 22. februar 2024

Vi vil gerne være med til at øge bestanden af bier i lokalområdet ved at sørge for at der er gode levevilkår på og omkring golfbanen. Klubben er blevet certificeret som ”Bi venlig golfbane” ved at tilslutte sig de retningslinjer, som Biavlerforeningen og Dansk Golf Union i samarbejde har udarbejdet.

Det betyder, at vi på udvalgte steder begrænser klipning og lader roughen stå, har særlige områder med sandet og bar jord, lader stensamlinger og gamle træer stå, og undlader sprøjtegifte i de udvalgte naturområder og lader hegn og hække blomstre af, så bier og andre insekter har gode leveområder, samtidig med, at golfspillerne kan færdes på en flot og naturlig golfbane.
I sæson 2024 går vi tilmed over til at klippe Slettens fairways med robot plæneklippere, hvilket blandt andet betyder væsentlig mindre CO2-udledning, mindre støj og udstødning fra dieselmotorer, samt mindre belastning af fugtige jordoverflader på Sletten.