False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Skoven er levende

Tirsdag 10. maj 2022

Vejle Kommune har i disse år en målsætning om at skabe større biodiversitet i skovene. Det betyder for Vejle Golf Clubs bane, at de skovområder, der omkranser vores fine golfhuller, er underlagt retningslinjerne for at skabe bedre levevilkår for insekter, fugle, svampe, laug, mos mv.

Der er altså ikke tale om, at greenkeeperne ikke har udført deres arbejde. Tværtimod har de et meget fint samarbejde med skovens folk, og har lavet en treårig plan (2022-24) for fældning og beskæring af træer langs banen, så der kan komme lys og luft til græsset, både på fairways og greens.

Det øgede fokus på biodiversitet og naturens levevilkår betyder for os golfspillere, at bl.a. væltede træer bliver liggende, der hvor de er væltet (naturligvis undtaget, hvis det er på selve golfhullet!). Med hensyn til golfreglerne er der altså IKKE tale om naturgenstande, som greenkeeperne har samlet med henblik på fjernelse, og der er IKKE frit drop med henvisning til denne regel. Vi skal nok komme med en selvstændig tekst om regler og retningslinjer for folk, der slår deres bold ud mellem rådnende trækroner og -stammer.

Det er nok en ringe trøst til dig, der lige har lært at slå langt, men endnu ikke har helt styr på retningen.

På Vejle Kommunes hjemmeside kan du læse mere om planerne for biodiversitet