TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Giv agt – sprinkler på banen!

Fredag 06. maj 2022

Nu hvor der er kommet vækst i græsset kan nogle af de mange hundrede sprinklere rundt om greens og teesteder være svære at se. Der er ofte tale om små fordybninger i græsset, som man kan træde ned i, hvis man ikke er opmærksom.
Greenkeeperne har derfor malet med en tydelig orange spray for at gøre opmærksom på sprinklerne, der jævnligt fritklippes, så de står helt tydelige. Men da der er mange, så bliver de ikke alle klippet på samme dag, og for at advare medlemmerne om risikoen for at ”snuble” i fordybningerne, er dette ekstra varslingssignal taget i brug!!