False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Bemærk "hvide pæle" er grænsemarkeringer...

Onsdag 29. januar 2020

Hvide pæle er IKKE omfattet af lokalregler med hensyn til lempelse uden straf.

Vi har fået en del henvendelser / spørgsmål vedrørende lokalreglen om lempelse uden straf.

Det forholder sig således, at hvide pæle er at betragte som grænsemarkeringer jvf nedenstående:

Kunstige genstande, der definerer eller viser out of bounds,som f.eks. mure, hegn, pæle og stakit, hvorfra man ikke får lempelse uden straf.

Grænsemarkeringer defineres som ikke – flytbare, selvom de eller nogen del af dem er flytbare.

Se endvidere Regel 8.1a

Handicap- og regeludvalget

Vejle den 28.3. 2019

se de lokale regler