TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Ny plan for Intensiv pleje

Mandag 18. marts 2024

I den kommende sæson bliver der ændret i strategien for den intensive pleje af greens, så spillet på banen påvirkes mindre i sommermånederne, mens behandlingen inden og efter sæsonen gennemføres i perioder med hensyntagen til vejr, varme og vækst.

I foråret og efteråret er det særlig vanskeligt at langtidsplanlægge i forhold til vejret. Beslutningen er derfor, at forårets pleje gennemføres inden udgangen af marts og efterårets pleje efter uge 42. Det giver greenkeeperne bedre mulighed for at ramme det rigtige ”vindue”, og opnå de ønskede resultater. Samtidig vil behandlingen udenfor højsæsonen berøre færre af aktiviteterne på banen.

I sommerperioden bliver plejen mindre intensiv, men bredt ud over et længere tidsspæn. Her vil der blive tilført et fint lag topdress og vertikaldrænet med mindre huller, men med samme effekt, som forårets og efterårets koncentrerede intensive pleje. Det vil påvirke spiloverfladen på greens minimalt og i en meget kort periode. For greenkeeperstaben er det en mere ressourcekrævende indsats, men spillet vil stort set ikke være generet.

I de kommende to uger vil greens på alle tre sløjfer blive behandlet, så banen er klar til sæsonstart og standerhejsning søndag den 7. april.