False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Særlig intensiv pleje i næste uge

Tirsdag 06. april 2021

I uge 15, fra på mandag den 12. april, vil greenkeeperstaben gennemføre en særlig intensiv behandling af greens på banens tre 9-hullers sløjfer.
Greens prikkes, eftersåes og topdresses, så der kan trænge tilstrækkeligt sand ned i greens, og mængden af gammelt plantevæv reduceres.
Målet er at gøre overfladen mere tør og græsset mere modstandsdygtigt.
”Vi tager en sløjfe ad gangen og greens får det sand, som de har brug for. Mens behandlingen står på, bliver sløjfen lukket frem til cirka kl. 14.”, fortæller chefgreenkeeper Kristoffer Harreby. ”Tidsbestillingen er derfor suspenderet og der spilles fra bolderende på de 18 huller, som der ikke arbejdes på. Dagens bane vil fremgå at skiltning ved klubhuset” forsætter Kristoffer.
”Behandlingen vil påvirke spiloverfladen i dagene efter behandlingen, men intensiv tromling skulle gerne minimere generne”, afslutter Kristoffer.
Ifølge Plejeplan 2021 er der er fastlagt tre uger i sæson 2021 med særlig intensiv behandling af greens, som vil påvirke spillet. Det er uge 15, 26 og 39, hvor fremgangsmåden er som omtalt ovenfor.

Hvis du ønsker en mere dybtgående beskrivelse, kan du læse baneudvalgets Plejeplan 2021 på klubbens hjemmeside.