False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Naturforbedring på Vejle Golf Clubs bane

Tirsdag 12. april 2022

Biolog Bo Levesen fra Vejle Kommunes afdeling for Natur og Udeliv ved en nyetableret stendynge på Vejle Golf Clubs bane. Stendyngen skal fremover give bedre levevilkår for bl.a. firben, stålorme og humlebier. (Foto: Jørgen Pagh).

Der er iværksat en række nye tiltag til naturfordringer i Vejle Golf Club. Det sker i et rigtigt godt samarbejde mellem Vejle Kommunes afdeling for Natur og Udeliv, repræsenteret ved biolog Bo Levesen, greenkeeperstaben og tovholder Jørgen Pagh, der allerede for 10 år siden var igangsætter af Naturprojektet på Vejle Golf Clubs baneanlæg.

”Der skal opsættes yderligere 60 redekasser på banen, etableres en blomstereng til glæde for bier og insekter og etableres en større stendynge, som giver ideelle levevilkår for varmeveksle arter som firben og stålorme”, fortæller Jørgen Pagh, der både er en ivrig golfspiller og ”fritids-ornitolog”.

Finansieringen sker delvis ved støtte fra VELUX Fonden med 10.000 kroner.
”Vi har lavet en aftale med et firma, der har specialiseret sig i at hente golfbolde ud af søerne. På den måde renses de for de forurenende golfbolde, og til gengæld får vi 50 øre pr bold til finansieringen. Vi regner med at dette initiativ giver 5.000 kroner til naturprojektet”, fortæller chefgreenkeeper Kristoffer Harreby.

Med etableringen af blomstereng på mere end 1.000 kvadratmeter bag backtee på Sletten 9, hvor der i forvejen er et naturligt vådområde, er Vejle Golf Clubs bane blevet certificeret som ”bi venlig golfbane” af Danmarks Biavlerforening.  Det betyder, at man sår blomster og lader områder stå uklippede (vild med vilje) til gavn for bier og insekter.

”Vi har konsulteret biolog Bo Levesen omkring de frøblandinger, som vil være mest hensigtsmæssige at anvende på arealerne, så vi gør mest mulig gavn for naturprojektet”, fortæller Kristoffer Harreby.

Gamle træer og stubbe får lov at stå i skovområderne som gode redemuligheder og leveområder, ligesom urørt jord og sand giver jordboende bier optimale forhold, også for at overvintre.