False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Nyt system til affaldssortering

Torsdag 16. februar 2023

I 2023 gælder nye regler for affaldssortering i Vejle Golf Club, og derfor er de kendte affaldsspande blevet fjernet fra banen og erstattet af fire affaldsstationer, hvor golfspillerne skal sortere i fem forskellige beholdere;

Pap/papir
Metal, plast, drikke- og fødevarekartonner
Organisk affald (madaffald)
Brændbart (rest) affald

Pant

”Vi får brug for hjælp fra medlemmerne til at få det nye system til at fungere”, fortæller chefgreenkeeper Kristoffer Harreby. ”Tag eventuelt en pose med i bag’en til affald fra banen og aflever det opsamlede affald, når du passerer en af de fire nye skraldestationer, som findes ved klubhuset, halfwayhouse, Driving Range og Korthulsbanen”.

Greenkeeperne tjekker/tømmer dagligt skraldestationerne, så vi kan holde banen og omgivelserne fri for affald.

Det nye affaldssystem ved halfwayhouse