TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Forbedret vandkvalitet med pileø

Onsdag 25. oktober 2023

Vejle Golf Clubs greenkeepere har med succes anvendt en pileø i søen ved Parken 3 i de seneste to sæsoner. Som udgangspunkt på grund af et problem med voldsom algevækst. Pil omsætter store mængder kvælstof og forbedrer dermed vandkvaliteten, hæmmer algevæksten og giver et meget pænere vandspejl, hvilket både er godt for øjet, men også vigtigt, fordi vi bruger vandet til vanding på banen.

Samtidig spares greenkeeperne for en rigtig træls arbejdsopgave med manuelt at fjerne alger fra søen, hvilket de har skulle gøre et par gange i løbet af en sæson, iført waders.

En pileø er en sammenbundet måtte af pil, der kan tøjres i søen og trækkes ind, beskæres eller helt fjernes fra søen i perioder. Den vokser sig 1 til 1½ meter høj i løbet af sommeren, og i den periode, som vi har anvendt den, er algevæksten stoppet”, fortæller chefgreenkeeper Kristoffer Harreby.

Konklusionen er altså, at klubben har fået bedre vandkvalitet i søen, øget biodiversitet på banen og annulleret en tidskrævende arbejdsopgave ved at sætte en 2,5 x 2 meter måtte med pil ud i søen, der fungerer som vandreservoir i store dele af året.

Et foto fra luften af søen på Parken 3, efter en pileø har stoppet algevæksten