False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Fredag skiftes til Triobane

Onsdag 09. december 2020

Fra fredag den 11. december skiftes der til Triobane i Vejle Golf Club, så Parken 5, 6 og 7 tages ud og erstattes af Skoven 9 (par 3), Skoven 1 og 2. Men der spilles altså forsat golf på 18 huller – og til sommergreens, så længe frosten holder sig væk.

”Der er utroligt mange ormeskud på Parken 5-7, især på Parken 6, og derfor vil vi – i lighed med de seneste to sæsoner – øge mængden af sand i fairway. Vi har sat gang i en proces, og der vil gå endnu nogle sæsoner, inden vi helt kan slippe Triobanen i vintermånederne”, fortæller chefgreenkeeper Kristofer Harreby.

Den meget store ormeaktivitet hænger sammen med den milde vinter, hvor ormene i den frostfrie jord henter næring i overfladen. Og problemet er størst på huller omkranset af skov, hvor mængden af nedfaldne blade er større. De mange ormeskud bliver til fugtig og mudret overflade, når golfspillerne træder på den, og derfor lukkes hullerne, så greenkeeperne kan komme til at sprede mere sand, end både orme – og golfspillere – bryder sig om.

18 hullers banen er en succes
Parken har været åben i vintersæsonen for første gang i tre sæsoner, og det har været en succes, fordi mange golfspillere sætter pris på at have mulighed for at gå 18 huller.
”Forarbejdet er gjort de seneste to vintre, hvor vi har tilført fairways store mængder sand i overfladen. Processen skal fortsætte i de kommende år, for det vil også mindske problemet med ormeskud. På greens og teesteder, hvor der er tilført sand igennem endnu flere år er forholdene bedre, og greens ruller fantastisk, taget i betragtning, at vi er langt inde i december måned”, fortæller Kristoffer Harreby.

Brug måtterne
”Medlemmerne har taget godt imod vores tiltag med måtter, der jo alt andet lige giver et godt leje, uanset hvor på banen man ligger. Måtten medvirker også til at højne standen på banen, så vi kan eliminere nogle af udfordringerne i foråret. Der er ingen tvivl om, at de forskellige tiltag som brug af måtter og lejlighedsvis brug af Triobane nok skal føre os frem til en bane i en høj standard i sæsonen”, mener Kristoffer Harreby.

Øget trafik på banen
”Der er flere spillere på banen i denne sæson, langt flere end i de tidligere vintre, og det er utroligt positivt. Men det giver øget slid på udsatte områder, og her kan vi se, at måtten kan gøre en afgørende forskel – især hvis man bruger den til alle slag, ikke bare på teestederne”, understreger chefgreenkeeperen.

Husk at vise hensyn
Ved spil af Triobanen kommer spillerne fra hul 15 (Parken 9) til at krydse over fairway på hul 17 (Skoven 1) for at komme til teestedet på hul 16 (Skoven 9 – par 3). Her er det vigtigt at udvise agtpågivenhed, så spillet kan afvikles hensigtsmæssigt.

Hjertesuk
Husk at rette nedslagsmærker op på greens – også efter dine medspillere, når de nu ikke selv er opmærksomme. Husk at bruge måtten, gerne ved alle slag, Slår du en turf, så læg den på plads efter dig. Og riv i bunkers – efter dine medspillere, når de nu glemmer det!