False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Hvorfor er green på Sletten 5 udfordret?

Mandag 10. maj 2021

Små, spirende græsfrø, der allerede er på vej op på greenen på Sletten 5. Billedet er taget den 23 april 2021.

Græstæppet på Sletten 5’s green lever på nuværende tidspunkt ikke op til den standard, vi ønsker på vores bane i Vejle. Og de seneste to sæsoner er greenens stand blevet ekstra udfordret i starten af sæsonen på grund af det kolde vejr, hvilket i april og maj måned har resulteret i synlige skader på greenen.

Det vi har gjort her og nu er at så græs på ny og skåne green, indtil de nye planter kan tåle belastningen fra spil. Derfor anbringes flaget foran green, mens greenen kommer sig. Planterne får nu næring og pleje, og med stigende jordtemperaturer vokser græsset hurtigt. Derfor forventer vi, at green er klar med udgangen af maj måned, selvfølgelig under forudsætning af at vejret arter sig.

Isbrand tager livet af planterne
Forklaringen på, at en stor del af greenens græs dør, kaldes isbrand. Islag giver græsset store problemer, og på Sletten 5 har forholdene de senest to vintre været så ugunstige, at det fører til iltmangel og -forgiftning, som slår planten ihjel. Begrænset adgang til ilt forhindrer den normale respiration, og planterne er tvunget at bruge sukkerreserverne gennem en anaerob kemisk proces. Dette er langt mindre effektivt og sukkerreserverne bliver hurtigt brugt op. Nogle af de stoffer, der dannes ved anaerob nedbrydning, er giftige for planterne, især svovlbrinte (H2 S), som bliver dannet af bakterier i jorden”, forklarer Kristoffer Harreby.

Greenen er konstrueret korrekt
”Der verserer forskellige teorier blandt medlemmerne, men lad mig understrege, at det ikke handler om, at greenen eller området er forkert konstrueret”, fortæller Kristoffer Harreby

Greenen på Sletten 5 er lavet om i forbindelse med Spogard & Vandervaarts redesign af Vejle Golf Clubs bane i 2012. Det er et anerkendt skotsk firma, der har lavet greenen efter USGA-standard, samme firma som har lavet banen i HimmerLand, som vi ser de professionelle golfspillere indtage hvert år. Konstruktionen betyder, at greenen er hensigtsmæssigt drænet, og at vand i almindelighed kan komme væk fra overfladen. Det er vejrforholdene, og det faktum at området ligger i skygge det meste af vinterhalvåret, som er årsagen til skaderne.

Vandet skal hurtigere væk fra overfladen
”Man lærer noget hele tiden, og dette år er det år med mest frost og sne i min tid som greenkeeper”, fortæller Kristoffer Harreby.

”Det vi skal gøre på Sletten 5 fremadrettet er at sørge for, at vandet hurtigere kommer væk fra overfladen, så forudsætningerne for isbrand mindskes eller fjernes helt, og dermed vil greenen også hurtigere komme i normal standard om foråret”, siger Kristoffer Harreby.

Hvorfor sker det ikke på de andre greens?
Der er særligt tre greens på banen, der er udsatte – det er udover Sletten 5 også Skoven 3 og 7, der ligeledes ligger i skygge. Løsningen er at fortsætte med vertikalskæring og topdress, så greens får et bedre forsvar i de udsatte perioder. Og der skal ikke herske tvivl om, at vi fremover holder ekstra meget øje med forholdene på de udsatte områder”, siger chefgreenkeeperen.