False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Biodiversitet og træer

Mandag 12. oktober 2020

Som et led i Baneudvalgets plejeplan for golfbanen indgår beskæring, oprydning, flytning, beplantning og fældning af træer. Baneudvalget har udarbejdet en detaljeret plan for driften, og når det kommer til fældning og beskæring af store træer, sker det i tæt samarbejde med Vejle Kommune og skovens folk, da en stor del af Vejle Golf Clubs bane ligger i fredskov.

Som en del af planen bliver der løbende plantet og flyttet træer overalt på banen, så spillet dirigeres bedre, æstetikken og dyrelivet får et løft, og klubben er med til at fremme de fælles bestræbelser på at fremme biodiversitet omkring golfbanen.

I løbet af sommeren 2020 er der også beskåret og fældet en række store træer, blandt andet på Skoven 6.

Biodiversiteten i skoven
”I det tidlige forår blev flere store træer omkring green fældet og lagt i skovbunden, i henhold til Vejle Kommunes mål om øget biodiversitet. Men vores interesser tilgodeses også, da det betyder, at der bliver mere lys og luft, så græsset får langt bedre betingelser for vækst. Netop greenen på Skoven 6 har været udfordret af fugt og skygge, men har i år haft væsentligt bedre betingelser”, fortæller chefgreenkeeper Kristoffer Harreby.

For nogle måneder siden var det to store træer på samme hul, Skoven 6, dels til højre foran teestederne og til venstre ud for tee 55, der er blevet fældet og lagt i skovbunden. Det er fordi, at der blev konstateret sygdom i træerne, og før de kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for os, der færdes i skoven. Men især det store træ foran teestederne generede golfspillerne, da de efterhånden meget store grene kom i vejen for boldens flugt”, fortæller Kristoffer Harreby.

På Skoven 3 har teested 58 længe været lukket på grund af udhængende grene, der spærrede for udslag fra teestedet, men efter Vejle Kommune har beskåret grene i højden og fældet et af de store træer til venstre, er teestedet igen åbnet for spil. Træet er ligeledes blevet lagt i skovbunden til glæde for planter og dyr i mange år fremover.

En smukkere indkørsel
I vinterperioden er det tid til udtynding, oprydning, beskæring og flisning, og som et godt eksempel har greenkeeperne her i begyndelsen af oktober tyndet ud ved indkørslen til golfklubben, så den store sten med klubbens logo står frit og træder endnu tydeligere frem, sammen med træerne i alléen til venstre for vejen.