False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

En helt uansvarlig adfærd

Onsdag 01. september 2021

Et medlem har henvendt sig til bestyrelsen af bekymring for spillere, der går ned af Sletten 1 og bringes i fare af teeslag, der med vilje slås fra Sletten 4. Sagen har været til behandling i baneudvalget, der har skullet tage stilling til, om der skal laves out-of-bounce fra sletten 4 mod sletten 1.

Lad være!
”Baneudvalget tager på det kraftigste afstand fra spillere, som bevidst og uden tanke for andre medspillere, vælger at drive fra Sletten 4 mod Sletten 1. Det er at bringe andre spilleres helbred i fare helt uden at vise nogen form for omtanke eller empati.
Selvfølgelig kan man slå en skævert, som selvfølgelig efterfølges af et højt FORE. Men bevidst er et absolut NO GO.
Det er Baneudvalgets oplevelse, at bevidste slag mod Sletten 1 fra Sletten 4 trods alt er undtagelsen, men henstiller til alle at de påtaler det, hvis det opleves”, står der i referat fra Baneudvalget møde.

Vi kan tilføje, at det samme gælder for teeslag fra Parken 9 til Parken 1.