TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Forholdsregler Coronavirus

Tirsdag 17. marts 2020

Kære medlemmer,

..i forlængelse af regeringens initiativer for at begrænse smittespredningen af COVID-19 og på baggrund af anbefalingerne fra DIF og DGU er følgende forholdsregler gældende for Vejle Golf Club fra d.d. og foreløbig frem til den 27. marts:

  • alle klubarrangerede aktiviteter på golfbanen og i klubhuset f.eks. bridge mv. er aflyst/udsat
  • sekretariatet vil være åbent, men det henstilles at kontakten begrænses til mail info@vgc.dk eller telefon 7585 8185 hvis muligt
  • Gastro46 vil være lukket, men kan kontaktes via mail kontakt@gastro46.dk
  • Pro-shoppen vil være åben, men det henstilles at kontakten begrænses til mail info@sidani.dk eller 7585 8143 hvis muligt
  • Det indendørs træningslokale er lukket
  • Klubhuset, omklædningsrum og toiletfaciliteterne på banerne vil være tilgængelige. Der rengøres hver morgen

Private runder på golfbanen er tilladt og banestatus vil fortsat løbende blive opdateret på hjemmesiden, men det henstilles at alle respekterer og efterlever de af myndighederne udstukne anbefalinger, retningslinjer og forholdsregler omkring samvær, håndhygiejne mv.

Ændringer i gældende forholdsregler vil fremgå af hjemmesiden.

Med håbet om opbakning og forståelse
Bo Vaaben
Manager