False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Gebyr på kontingentopkrævning...

Torsdag 06. februar 2020

Gebyr på kontingentopkrævning
Golfklubbens årlige gebyrudgifter til Nets i forbindelse med kontingentopkrævningerne har igennem flere år været stigende. For at minimere gebyrudgifterne, forbedre klubbens samlede likviditet og reducere klubbens øvrige administrative omkostninger i forbindelse med kontingentopkrævningerne indføres en gebyrmodel med det formål at motivere klubbens medlemmer til at betale kontingent én gang årligt. 

Gebyrmodel
Med kontingentopkrævningen den 1. januar 2020 indføres derfor følgende gebyrer:

Helårlig kontingentbetaling
   - ingen gebyrer

Halvårligt kontingentbetaling
   - Kr. 15 pr. opkrævning

samt
   - via Betalingsservice kr. 5
eller
   - via girokort kr. 15 

Kan jeg undgå gebyret?
Medlemmer med helårlig kontingentbetaling
Du skal ikke foretage dig yderligere. Der opkræves ingen gebyr.

Medlemmer med halvårlig kontingentbetaling
Hvis du inden den 6. december meddeler sekretariatet at du fremover ønsker helårlig kontingentbetaling bortfalder gebyret pr. 1. januar 2020.

Du kan anvende dette link eller kontakte sekretariatet på mail info@vgc.dk

Kan jeg minimere gebyret?
Medlemmer med helårlig kontingentbetaling
Du skal ikke foretage dig yderligere. Der opkræves ingen gebyr.

Medlemmer med halvårlig kontingentbetaling
   - betaler via betalingsservice
     Hvis du inden den 6. december meddeler sekretariatet at du fremover ønsker helårlig kontingentbetaling bortfalder gebyret pr. 1. januar 2020. Se ovenfor "kan jeg undgå gebyret?"

   - Betaler via indbetalingskort
     Du kan tilmelde din kontingentbetaling til betalingsservice.
     Tryk her – sådan gør du eller kontakt dit pengeinstitut

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Some descriptionSome description