False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Kontingentopkrævningen 1. halvår 2019...

Onsdag 29. januar 2020

I forbindelse med den automatiske opkrævning af kontingenterne for 1. halvår 2019, som normalt skal indbetales senest den 1. januar, har teknikken desværre drillet og forårsaget at forfaldsdatoen fejlagtigt er blevet anført som den 4. februar 2019.

Kontingenter der indbetales via PBS, vil derfor først fremgå af betalingsoversigten for februar måned og betalingen gennemføres den 4. februar 2019.

Medlemmer som ikke betaler kontingent via PBS, har modtaget et girokort med sidste betalingsdato den 4. februar 2019, men må selvfølgelig meget gerne indbetale før.

Some description