False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Hjælp til selvhjælp - momsrefusion...

Fredag 14. februar 2020

 

Some description

Kære medlem,

…i både 2017 og 2018 indbetalte mere end 100 medlemmer kr. 200,- som en donation til Vejle Golf Club. En donation som betød at golfklubben i december 2018 modtog kr. 228.947 retur i momsrefusion og at vi igen i år forventer en refusion på ikke under kr. 100.000 ifølge klubbens revisor.

Beløbene er blevet brugt på banen og til bl.a. indretning af det indendørs udslagsrum.

Med din hjælp vil golfklubben igen i år søge momsrefusion for denne sæson og den forventede momsrefusion har bestyrelsen besluttet at tilføre de første elementer i projektet omkring opgradering af de udendørs træningsfaciliteter. Bl.a. dræning af rangen så opsamling af bolde er mindre vejrafhængigt og etablering af bedre mål- og target områder.

Forudsætningen er at klubben igen i år, finder mere end 100 gavegivere.

For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,-. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:
    • Mobile Pay på 60905
         - oplys dit medlemsnr. som reference
    • Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 9347 konto 4569774662 SparNord
         - oplys dit medlemsnr. som reference

På forhånd tak for din eventuelle donation.

Venlig hilsen
Claus Svold                                              Bo Vaaben
Formand                                                  Manager

 

Du kan læse mere om Momskompensationsordningen her.