False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Afprøv golf i VGC og bliv mere aktiv

Onsdag 29. januar 2020

Afprøv dit golftalent i Vejle Golf Club

Har du overvejet, om golf er et spil for dig? I Vejle Golf Club har du mulighed for at prøve talentet af i et forløb, - vi kalder det for TryOut – hvor du selv bestemmer tempoet. Meld dig til en introduktionsaften og kom i gang med en sund og udfordrende fritidsinteresse.

”Vi tilbyder interesserede i at prøve golf igennem en hel sæson, så de bliver sikre på om spillet er noget for dem, inden de skal betale medlemskab. TryOut-konceptet betyder, at folk selv kan vurdere, hvad der skal til af tid og træning, før de kan tage beslutning om de vil være medlem eller ej”, fortæller manager i VGC, Bo Vaaben, der også fremhæver det sociale samvær, naturoplevelsen og den gode motion, som golfspil giver.

Tilmelding til TryOut 

Rigtigt mange begynder på golf, fordi de har venner, bekendte eller arbejdskollegaer, der er bidt af golf, og så ”smitter” deres entusiasme. Vejle Golf Club ”opfandt” TryOut-konceptet i efteråret 2012 som en fair måde blive introduceret til golf og få afklaret, om man kan lide det, inden indmeldelse og investering i udstyr og beklædning.

Betingelserne for at blive TryOut-medlem er, at du ikke tidligere har været TRYOUT-medlem i Vejle Golf Club og at du ikke tidligere har haft DGU-kort.

 Så kan du prøve golfspillets for kun kr. 300, der går til dækning af bl.a. startmaterialer og bagmærke, samt træningspas med klubbens trænerteam i TryOut konceptet. Der er mulighed for at deltage ved holdtræning, og der bliver undervist i golfens forskellige grundlæggende færdigheder som fulde slag, indspil og putning.

Ved introduktionsarrangementet får deltagerne en rundvisning i klubben, ser træningsområderne og får sat ansigt på træner og medlemmer fra begynderudvalg. Hvis du ønsker at deltage i introduktionsarrangementet, så meld dig til – enten via hjemmesiden www.vgc.dk under TryOut, hvor der er en tilmeldingsformular til formålet, eller kontakt klubbens sekretariat på tlf 75 85 8185.

Der er plads til max 30 deltagere pr introduktionsarrangement, og de første hold annonceret, så det tyder på, at VGC igen i denne sæson har ramt golf-interesseredes behov, når det gælder introduktion til golfspillets herligheder. Introduktionsarrangementerne fortsætter gennem sæsonen, så længe der er efterspørgsel. 

”Som TRYOUT medlem må du benytte golfklubbens faciliteter og spille på korthulsbanen (træningsbane med 9 golfhuller). Alt hvad du behøver for at komme godt i gang, er et par gode sko og en vindtæt trøje, så du ikke bliver kold og våd under spillet. Når du har gennemgået vores begynderforløb, får du et DGU-kort og må spille på den store golfbane”, fortæller Bo Vaaben. 

Golfpro (træner) Talal Sidani fortæller, at Vejle Golf Club som en af de få tilbyder individuelt tilpasset begyndersæt, altså udstyr, som bliver tilpasset din fysik, så det hjælper dig til at udvikle dine golffærdigheder i endnu højere grad.

”Det er vigtigt for os, at vores nye medlemmer bliver rigtigt vejledt og får størst mulig glæde og udbytte af deres golf, helt fra starten. Vi prøver at give alle de grundlæggende færdigheder, så de kan få succes og sjove oplevelser fra starten”, fortæller Talal Sidani.

Begynderaktiviteterne foregår typisk om onsdagen, og for TryOut-medlemmer er der desuden arrangeret spil på Korthulsbanen mandag sidst på eftermiddagen, hvor der er erfarne golfspillere som går med og deler deres viden om spillet. På klubbens hjemmeside finder du også en lang række informationer om klubbens øvrige aktiviteter og arrangementer gennem sæsonen 2019.

 Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 7585 8185. Vær desuden opmærksom på, at sekretariatet har udvidet åbningstid helt til kl 18 om onsdagen.