1761
 

Juniortræning

Træning:
Der trænes i 2 aldersopdelte hold, og træningstidspunkterne er:

Torsdag kl. 16:30 - 17:45 – Årgang 2006 - 2009
Torsdag kl. 17:45  -19:00 – Årgang 2001 - 2005

Lørdage kl. 13:00 - 15:00 alle

Første træningsuge er uge 14.
Planlagte aflysninger vil i kunne se i sæsonkalenderen. Skulle der med kort varsel ske ændringer i træningstidspunkter eller være aflysninger, så vil der komme orientering på Facebook gruppen.

Juniorkalender 2019

Træningskoncept:
Der trænes i 2019 efter DGU træningskoncept, som er udviklet i samarbejde mellem DGU og PGA. Det giver den mest afvekslende træning for juniorerne. Den golfspecifikke del af træningen foregår som stationstræning, hvor der ved hver træning som udgangspunkt er 2-3 stationer, som juniorerne skifter mellem i mindre grupper. I 1-2 af stationerne er der golfteknisk træning, som PGA Pro Talal Sidani og hans proassistenter står for, medens der ved en station er golføvelser og små konkurrencer. På stationen med golføvelser og små konkurrencer indgår hjælp fra forældre.
Så når trænerteamet på Facebook gruppen beder om hjælp til træningen, så venligst meld positivt tilbage. (Det er ikke en forudsætning at man selv er golfspiller)

Den gode træningskultur:
Sidste år havde vi i den yngste træningsgruppe nogle juniorer, som af forskellige årsager havde vanskeligt ved at forholde sig i ro, og lytte til trænernes instruktioner. Der skal være plads til alle juniorer i Vejle Golf Club, og der skal udover golf naturligvis være plads til det sociale aspekt og de sjove indslag. Men samtidig så må i forældre gerne tale med jeres børn om den gode opførsel. (Se i øvrigt afsnit med VGC ”10 gyldne regler”).
Det er suverænt trænerteamet (Talal & Co.) der styrer træningen, men forud for sæsonen har vi naturligvis afstemt forventninger juniorudvalg og trænerteam imellem.

Some description