TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Klublokale er blevet opgraderet

Torsdag 18. april 2024

I vinterperioden er pokalrummet, der er placeret i det bagerste lokale i restauranten, blevet istandsat efter alle kunstens regler. Rummet har fået forbedret akustik takket være ny væg og nyt loft. Desuden er lyssætningen i lokalet forbedret med nye lamper, og der er sat nye gardiner op. Opgraderingen af lokalet er blevet finansieret fra Grosserer Jens Lindes Familiefond.

”Som medlemmer gennem mange år og ivrige deltagere i klublivet ser vi også en interesse i at klublokalerne er velfungerende og rare at være i. Vores far lagde en stor, frivillig arbejdsindsats i klubben og tilbragte en del timer til møder her, på samme måde som medlemmerne i dag bruger pokalrummet til møder, hygge og samlinger før og efter spillet, så vi ved, det ville have glædet vores forældre", siger Marianne Linde, der sammen med sin bror Mikael Linde er glade for at familiefonden kan støtte golfklubben og hjælpe til at forbedre forholdene for medlemmerne.

I det omfang medlemmerne ikke lige bruger lokalerne, råder restauranten over klublokalerne i det daglige virke.

Jens Linde var formand for golfklubben gennem 10 år fra 1986 til 1996.